WYSZUKIWARKA

NAZWA
CENA -
MIEJSCOWOSC
STANDART
 

Regulamin korzystania


Regulamin korzystania z serwisu Apex:

 

Data ostatniej aktualizacji: sierpień 2017 roku

Apex wita Państwa („Klient” lub „Państwo”) na naszej stronie internetowej („Witryna”). Określenia „Apex” lub „my” odnoszą się do spółki Apex Transport Sh .p.k.. Odwołania do Witryny obejmują jej wersje pochodne, z uwzględnieniem, między innymi, witryn internetowych oraz aplikacji do których dostęp uzyskiwany jest za pomocą urządzeń mobilnych, tabletów lub za pomocą innego sprzętu. Regulamin korzystania, zgodnie z poniższą definicją, ma zastosowanie do naszych usług, świadczonych Państwu w sposób bezpośredni lub pośredni dowolnymi środkami, z uwzględnieniem rezerwacji online, zamówień usług przez klientów lub w inny sposób. Poprzez dostęp, przeglądanie lub korzystanie z Witryny i/lub poprzez dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem firmy Apex, przyjmują Państwo do wiadomości oraz potwierdzają, że zapoznali się Państwo, zrozumieli i zaakceptowali niniejszy regulamin. Nasze zasady i wytyczne, które można znaleźć w obrębie Witryny, z uwzględnieniem, między innymi, Polityki prywatności, Gwarancji bezpiecznych zakupów, Gwarancji ceny Apex, Gwarancji rezerwacji, Regulaminu odwoływania rezerwacji, Zasad zwrotu pieniędzy, , itp. (zwanych razem „Politykami”), należy czytać łącznie z niniejszym regulaminem, gdyż stanowią jego integralną część i przytoczone są tu jako odniesienie. Przedstawione dalej zapisy oraz polityki określane są łącznie jako „Regulamin korzystania”. W przypadku niewyrażenia przez Państwa zgody na regulamin korzystania prosimy o bezzwłoczne zaprzestanie korzystania z Witryny. Regulamin korzystania, który może być co jakiś czas poprawiany, stanowi całość umowy i zastępuje wszelkie inne ustalenia lub porozumienia (ustne lub pisemne) pomiędzy Państwem a „Spółka Apex”, w odniesieniu do ich przedmiotu chyba, że umowa jednoznacznie stanowi inaczej.

1. Zakres Usług

A. Zakwaterowanie

Za pośrednictwem Witryny firma Apex dostarcza platformę online, za pomocą której można przeglądać różne typy zakwaterowania i noclegów, w tym, między innymi, hotele, hostele, mieszkania z obsługą, pensjonaty typu „bed and breakfast”, pokoje do wynajęcia, domy letniskowe, pensjonaty typu „ryokan", itp. (zwane łącznie „obiektami noclegowymi”) i dokonywać w nich rezerwacji. Poprzez dokonanie rezerwacji za pośrednictwem Witryny, składają Państwo ofertę na dokonanie rezerwacji według cennika oraz na innych warunkach określonych w Witrynie internetowej, które staną się wiążące po zaakceptowaniu przez firmę Apex, co z kolei oznacza, że rezerwacja została potwierdzona przez obiekt noclegowy. Informacja o przyjęciu Państwa rezerwacji zostanie potwierdzona e-mailem (z voucherem na opłacone z góry obiekty noclegowe). Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia rezerwacji zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Podstawą ujawnianych przez nas informacji na temat obiektów noclegowych są dane przekazywane nam przez naszych dostawców oraz usługodawców (z uwzględnieniem, między innymi, obiektów noclegowych, ich przedstawicieli, dystrybutorów, agencji biur podróży (destination management companies [DMC]), menadżerów kanałów sprzedaży, partnerów, itp.). W związku z tym obiekty noclegowe lub ich przedstawiciele otrzymują dostęp do sieci extranet lub innego rozwiązania zapewniającego łączność, dzięki któremu są w pełni odpowiedzialni za aktualizację wszystkich stawek, dostępności, opisu, zdjęć, warunków dokonywania rezerwacji czy regulaminów hoteli oraz innych informacji przedstawianych w Witrynie internetowej. Chociaż świadcząc nasze usługi kierujemy się komercyjnie zasadnymi umiejętnościami i starannością, nie weryfikujemy i nie gwarantujemy, że wszystkie informacje są dokładne, pełne, poprawne lub aktualne, ani nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (z uwzględnieniem błędów oczywistych i typograficznych), zakłócenia (bez względu na to, czy spowodowane dowolną (tymczasową i/lub częściową) awarią, naprawą, aktualizacją lub konserwacją Witryny internetowej lub w inny sposób), nieprecyzyjne, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje lub nieprzekazanie informacji. Każdy obiekt noclegowy pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompletność i poprawność informacji dotyczących tego obiektu, a wyświetlanych w Witrynie internetowej. Zmiany warunków lub okoliczności rynkowych mogą następować bardzo szybko, co może spowodować, że informacje wyświetlane w Witrynie internetowej będą nieprecyzyjne lub przedawnione. W przypadku problemów nasz Dział Obsługi Klienta dołoży wszelkich, komercyjnie zasadnych starań, aby pomóc Państwu oraz będzie stanowił punkt kontaktowy z obiektem noclegowym. Należy pamiętać, że Apex jest jednym z wielu kanałów używanych przez obiekty noclegowe do udostępniania ich zasobów do rezerwacji. Gdy wynik wyszukiwania wskazuje, że dany obiekt noclegowy nie ma więcej dostępnych pokojów oznacza to, że ten typ pokoju nie jest dostępny dla rezerwacji za pośrednictwem Apex.

Witryna nie stanowi, ani nie powinna być uznawana za polecenie lub potwierdzenie (jakości, poziomu usług lub oceny) jakiegokolwiek obiektu noclegowego wymienionego w Witrynie. Niniejszym oświadczamy, że nie reprezentujemy, nie udzielamy gwarancji ani zobowiązań dotyczących jakości, stanu lub odpowiedniego poziomu dowolnego obiektu noclegowego wymienionego na Witrynie. Obiekty noclegowe mogą być uporządkowane w Witrynie według różnych kryteriów (ilości gwiazdek, opinii, itp.). Podstawą rankingu domyślnego jest zautomatyzowany algorytm, który może być okresowo aktualizowany lub zmieniany. W pewnych sytuacjach Apex może zaoferować obiektom możliwość umieszczenia reklamy sponsorowanej, polegającej na opłacie za korzystniejsze pozycje. Taka reklama sponsorowana zostanie odpowiednio oznaczona w celu uniknięcia nieporozumień.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia klientów lub rezerwacji (lub w wyjątkowych przypadkach, do anulowania potwierdzonych rezerwacji) według własnego uznania oraz z dowolnych (prawnych) przyczyn bez potrzeby uzasadnienia takiej odmowy. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia klientów lub rezerwacji (lub w wyjątkowych przypadkach, do anulowania potwierdzonych rezerwacji) według własnego uznania oraz z dowolnych (prawnych) przyczyn bez potrzeby uzasadnienia takiej odmowy. Do typowych przyczyn odrzucenia klienta lub rezerwacji należą, między innymi: wniosek obiektu noclegowego, naruszenie regulaminu korzystania, zdarzenia siły wyższej, sankcje handlowe lub gospodarcze, embarga, ograniczenia prawne, (podejrzenia) oszustwa lub kradzieży, podejrzenie o działalność przestępczą, podejrzane rezerwacje, przedstawienie przez klienta wprowadzających w błąd lub błędnych informacji, problemy z kartą kredytową, niewłaściwe zachowanie, groźby, inwektywy, przemoc, odmowa przedstawienia informacji, przeszkody praktyczne, problemy z komunikacją, błędy oczywiste (por. poniżej), wcześniejsza karalność, występowanie na czarnej liście rządów lub organizacji międzynarodowych (Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, ONZ, Singapuru...), itp. W przypadku odrzucenia lub anulowania rezerwacji przez firmę Apex, gdy płatność została już zrealizowana, otrzymają Państwo zwrot pełnej wartości rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do stałego lub czasowego wykluczenia („umieszczenia na czarnej liście”) użytkowników Witryny według własnego uznania. Użytkownik taki nie może podejmować prób korzystania z Witryny pod żadną inną nazwą / żadnym innym nazwiskiem lub poprzez innego użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi mechanizmami zapobiegania oszustwom.

W rzadkich przypadkach możemy również anulować lub odwołać rezerwację lub dokonać korekty z powodu „błędów oczywistych”, niezależnie od pochodzenia takich błędów. Wyjaśnienie - błędem oczywistym jest pomyłka w Witrynie (np. w cenie, warunkach, ocenie z recenzji), której rozsądna osoba nie uzna za normalną. Rezerwacja lub przyznane punkty zostaną zmienione lub, tam gdzie ma to stosowne, odpowiednio naliczona kwota zostanie zwrócona bez opłat. Zarówno anulowanie, jak i odrzucenie rezerwacji z takiego powodu dokonuje się według własnego uznania firmy Apex.

Prosimy mieć na uwadze, że podejrzane rezerwacje grupowe mogą również zostać odrzucone, ponieważ większość obiektów noclegowych posiada określone procedury dla rezerwacji grupowych. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Na jakość Państwa pobytu wpływ mogą mieć takie okoliczności jak: trwające remonty, błędy w rezerwacji obiektów noclegowych oraz specjalne wymagania gości. Należy upewnić się, że poinformowano obiekt noclegowy o wszelkich Państwa specjalnych życzeniach i wymaganiach przy zameldowaniu.

Informacja o liczbie gwiazdek

Liczba gwiazdek obiektów noclegowych jest podawana tylko w celach informacyjnych. Ustalamy ją na podstawie informacji od naszych dostawców, w tym obiektów noclegowych. Nie prowadzimy niezależnej weryfikacji tych ocen. Liczba gwiazdek jest jedynie wskazówką dotyczącą poziomu komfortu, jakiego należy się spodziewać w określonym obiekcie noclegowym – większa liczba gwiazdek wskazuje zasadniczo na wyższy poziom komfortu i wyposażenia. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z opisem zamieszczonym w Witrynie. Prosimy mieć na uwadze, że liczby gwiazdek mogą różnić się znacznie w zależności od lokalizacji, dostępnych opcji, lokalnych uwarunkowań rynkowych, praktyk oraz innych okoliczności. W związku z powyższym liczba gwiazdek w jednym, określonym kraju lub miejscowości nie jest porównywalna do takiej samej oceny w innym kraju lub miejscowości. Liczba gwiazdek niekoniecznie odzwierciedla wszystkie udogodnienia lub usługi, które mogą być dostępne w obiekcie noclegowym, a niektóre udogodnienia i możliwości mogą nie być dostępne we wszystkich pokojach lub w każdej nieruchomości o określonej liczbie gwiazdek. Jeśli dane udogodnienia lub możliwości są dla Państwa istotne, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta, w celu uzyskania informacji o dostępności takich udogodnień lub możliwości.

B. Inne usługi dodatkowe

Firma Apex zapewnia platformę on-line, za pomocą której można przeglądać usługi dodatkowe, w tym, między innymi wypożyczaniem samochodów i dokonywać rezerwacji tych usług dodatkowych.

Poprzez dokonanie rezerwacji Usług dodatkowych za pośrednictwem Witryny, składają Państwo ofertę na dokonanie rezerwacji (np. wynajmu samochodu) według cennika oraz na innych warunkach określonych przez firmę Apex, które staną się wiążące po przyjęciu

2. Korzystanie z Witryny

Jak stwierdzono powyżej, niniejszy Regulamin korzystania stanowi umowę między Państwem a Spółkami Apex. Firma Apex współpracuje również z innymi spółkami, w tym, lecz nie wyłącznie z firmą Booking.com B.V., oferując możliwość rezerwacji obiektów noclegowych na całym świecie. W pewnych przypadkach, mogą otrzymać Państwo potwierdzenie odwołujące się to tych spółek. Firma Apex może zaoferować również opcję rezerwacji Usług dodatkowych (wypożyczenia samochodu) we współpracy z wybranymi Firmami partnerskimi, jak stwierdzono powyżej.

Apex przyznaje Państwu limitowaną, ograniczoną, osobistą, niezbywalną, odwoływalną licencję, która nie może być przedmiotem sublicencji, na dostęp i korzystanie z Witryny tylko zgodnie z regulaminem korzystania. Z wyjątkiem tej ograniczonej licencji, nie przyznajemy Państwu żadnych innych praw ani licencji w odniesieniu do Witryny; wszelkie prawa lub licencje, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej umowy, są zastrzeżone. Treści i informacje zawarte w Witrynie, jak również oprogramowanie i infrastruktura wykorzystywana do zapewnienia dostępu do tych treści i informacji, są własnością firmy Apex  lub jej usługodawców, co dotyczy także informacji o zakwaterowaniu i usługach dodatkowych. Mogą Państwo korzystać z Witryny w celu składania zapytań lub dokonywania rezerwacji w dobrej wierze oraz w sposób zgody z prawem, zatem zobowiązują się Państwo niniejszym do nie dokonywania rezerwacji w sposób spekulacyjny, fałszywy lub nieuczciwy oraz nie dokonywania rezerwacji wyprzedzających popyt. Gwarantują Państwo, że szczegóły dotyczące płatności podawane w trakcie rezerwacji są w pełni poprawne. Zobowiązują się Państwo również do przekazywania poprawnych i precyzyjnych informacji dotyczących adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub innych danych teleadresowych firmy Apex oraz przyjmują Państwo do wiadomości, że Apex może wykorzystywać te informacje do kontaktowania się z Państwem w razie potrzeby. Prosimy również zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

W związku z powyższym, przy czym stanowi to warunek korzystania z Witryny internetowej, zgadzają się Państwo nie użytkować Witryny internetowej ani jej treści lub informacji do żadnych celów komercyjnych lub niemających charakteru osobistego (bezpośrednio lub pośrednio) oraz do żadnych celów, które, zgodnie z regulaminem korzystania, mają charakter nielegalny, bezprawny lub które są zabronione. Z wyjątkiem sytuacji posiadania naszego uprzedniego pisemnego upoważnienia, zobowiązują się Państwo, że nie będą Państwo modyfikować, kopiować, prowadzić dystrybucji, transmitować, pokazywać, wykonywać, odtwarzać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, ani sprzedawać lub odsprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z Witryny. Ponadto zobowiązują się Państwo, że nie będą:

·         korzystać z Witryny i zawartych w niej treści w niedozwolonych celach komercyjnych (np. do dalszej dystrybucji lub odsprzedaży rezerwacji bez zezwolenia);

·         dokonywać żadnych spekulacyjnych, nieprawdziwych lub nieuczciwych rezerwacji;

·         uzyskiwać dostępu, monitorować ani kopiować treści ani informacji z Witryny z wykorzystaniem oprogramowania typu robot, pająk (spider), strony typu scraper lub dowolnych innych zautomatyzowanych środków lub dowolnego procesu manualnego do dowolnych celów bez naszego wyraźnego uprzedniego pisemnego zezwolenia;

·         naruszać ograniczeń zawartych w dowolnych nagłówkach wykluczających zastosowanie robotów w Witrynie lub obchodzić albo unikać innych środków wykorzystywanych do zapobiegania lub ograniczania dostępu do Witryny;

·         podejmować innych działań, prowadzących lub potencjalnie prowadzących, według naszego uznania, do bezzasadnego lub nieproporcjonalnie dużego obciążenia naszej infrastruktury;

·         tworzyć „głębokich odsyłaczy” do jakiejkolwiek części Witryny (z uwzględnieniem, bez ograniczeń, ścieżek zakupów) w dowolnym celu bez wyraźniej, uprzedniej pisemnej zgody;

·         odsprzedawać, wykorzystywać, kopiować, monitorować (np. pająk (spider), metoda scrape), wyświetlać, pobierać ani odtwarzać żadnych treści ani informacji, oprogramowania, produktów ani usług dostępnych w Witrynie na potrzeby dowolnych działań i celów o charakterze komercyjnym lub konkurencyjnym;

·         „zestawiać” [„frame”], „odzwierciedlać” [„mirror”], ani w żaden inny sposób włączać żadnej części Witryny do jakiejkolwiek innej witryny internetowej bez uprzedniego pisemnego upoważnienia;

·         dostarczać jakichkolwiek bezprawnych (zgodnie z jakimkolwiek obowiązującym prawem lub przepisami) przesłań zamieszczanych na lub poprzez Witrynę ani dowolnych innych zamieszczanych informacji, które wspierają nielegalne działania;

·         dostarczać ani przekazywać linków do dowolnych przesłań zawierających materiał, który może być uznawany za szkodliwy, obsceniczny, pornograficzny, nieprzyzwoity, wulgarny, agresywny, molestujący, profanujący, rasistowski, dyskryminujący, obraźliwy, stanowiący groźbę, mający charakter czynu zabronionego, mający charakter nękania, siejący nienawiść lub w rodzący sprzeciw w inny sposób;

·         dostarczać lub przekazywać linków do dowolnych przesłań, zawierających materiał o charakterze znieważającym, szkalującym, nieprawdziwym lub zniesławiającym;

·         dostarczać jakichkolwiek przesłań, które naruszają własność intelektualną lub inne prawo dowolnej jednostki albo osoby, z uwzględnieniem, bez ograniczeń, praw autorskich, patentów, znaków towarowych, przepisów regulujących tajemnice handlowe, prawa do prywatności lub reklamy;

·         dostarczać jakichkolwiek informacji, do których udostępniania nie mają Państwo prawa, na mocy prawa lub stosunku umownego lub powierniczego;

·         podszywać się pod inną osobę lub podmiot lub składać nieprawdziwe oświadczenia lub w inny sposób niewłaściwie przedstawiać Państwa powiązanie z osobą lub podmiotem lub przyjmować fałszywą tożsamość, jeśli celem takiego działania jest wprowadzanie w błąd, oszukiwanie lub kradzież;

·         manipulować identyfikatorami, w tym, fałszować nagłówki w celu ukrycia pochodzenia dowolnych zamieszczanych informacji, które Państwo dostarczacie;

·         korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby szkodzić, dezaktywować, przeciążać lub osłabiać lub w inny sposób zakłócać użytkowanie Witryny lub sprzętu komputerowego innych użytkowników albo powodować uszkodzenie, zakłócenie lub ograniczenie funkcjonowania dowolnego oprogramowania, sprzętu lub urządzeń telekomunikacyjnych;

·         podejmować próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do Witryny, dowolnej powiązanej witryny, innych kont, systemu komputerowego albo sieci powiązanych z Witryną, poprzez działania hakerskie, eksplorację haseł lub dowolne inne środki;

·         uzyskiwać lub próbować uzyskiwać jakiekolwiek materiały lub informacje przy pomocy dowolnych środków, nie udostępnianych celowo przy pomocy Witryny, z uwzględnieniem gromadzenia lub zbierania w inny sposób informacji o innych osobach, np. takich jak adresy e-mailowe;

·         stosować oszukańcze praktyki służące do manipulacji organicznymi wynikami na stronach wyszukiwarek i (Search Engine Results Page [SERP]) albo korzystać z technik optymalizacji („SEO”) uznanych za niezgodne z powszechnymi wytycznymi wyszukiwarek. Praktyki SEO uznawane za nieetyczne lub za „black hat” (określany również jako „spamdexing”) uwzględniają, chociaż nie są ograniczone do cloakingu, metadanych i tagów tytułów, zgarniania (scraping) treści, schematów linkowania, technik Google bombs, upychania słów kluczowych, ukrywania tekstu i linków, stron służących do podbicia rankingu i przekierowujących do innych witryn, tworzenia farm lub schematów linków, spamowania komentarzy na blogach, itp.;

·         dokonywania innych czynności, które mogłyby spowodować szkody w stosunku do Witryny, spółek Agoda i ich pracowników, reputacji firmy Agoda lub oddziaływałyby negatywnie w jakikolwiek inny sposób; lub

·         do pomagania i usiłowania dokonania powyższych czynności.

O ile nie jest to wyraźnie dozwolone na mocy innych postanowień, witryny internetowe nie mogą zawierać odnośników (hiperlinków) do jakiejkolwiek innej strony poza stroną główną Witryny lub dowolnej witryny internetowej albo zawartego tutaj materiału, ani też żaden podmiot nie może tworzyć odnośników do dowolnego fragmentu Witryny w e-mailu do celów komercyjnych bez wyraźnej, pisemnej zgody firmy Agoda.

Poprzez dokonanie rezerwacji w Witrynie internetowej oświadczają i gwarantują Państwo, że nie są objęci żadnym międzynarodowym programem sankcji.

Jeśli dotyczy, mają Państwo obowiązek opłacenia podatków, lub innych potrąceń obowiązujących w kraju zamieszkania.

3. Ceny, opłaty dodatkowe oraz gwarancja najniższej ceny

A. Ceny i gwarancja najlepszej ceny dla obiektów noclegowych

Staramy się utrzymywać ceny na najbardziej konkurencyjnym poziomie i pragniemy, aby płacili Państwo możliwie najmniej za pobyt w obiekcie noclegowym. Jeśli po dokonaniu rezerwacji za naszym pośrednictwem znajdą Państwo niższą stawkę w Internecie za rezerwację pokoju w obiekcie noclegowym, na takich samych warunkach, przy niższej, zwrócimy różnicę pomiędzy naszą stawką, a stawką niższą, zgodnie z warunkami Gwarancji najniższej ceny. Pod rygorem nieważności roszczenie musi zostać złożone zgodnie z odpowiednimi warunkami naszej Gwarancji najniższej ceny i musi spełniać jej wymagania.

Okresowo w Witrynie dostępne są niższe stawki za określony pobyt w obiekcie noclegowym za ten sam typ pokoju, ale stawki takie oferowane przez obiekty noclegowe mogą być obwarowane szczególnymi ograniczeniami i warunkami, na przykład w zakresie anulowania i zwrotu zapłaty. Prosimy sprawdzić typ pokoju oraz informacje szczegółowe dotyczące stawki pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Dla takiego samego rodzaju pokoju mogą obowiązywać różne stawki, w zależności od ograniczeń i warunków (por. również część 6 poniżej). W celu uniknięcia wątpliwości, gwarancja najniższej ceny nie dotyczy Usług dodatkowych, oferowanych za pośrednictwem Witryny.

B. Dodatkowe opłaty pobierane przez obiekty noclegowe

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie ceny w Witrynie internetowej dotyczą tylko Państwa rezerwacji pokoju w obiekcie noclegowym oraz dni pobytu i liczby wskazanych osób, chyba, że wskazano inaczej. Stawki rezerwacji pokojów w obiekcie noclegowym obejmują cenę za pokój za noc. Z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazano inaczej, Apex z zasady podaje w Witrynie stawkę bez podatku oraz opłat z tytułu usług (por. dalsza część w celu uzyskania informacji szczegółowych) oraz wyświetla dodatkowy podatek i opłaty z tytułu usług w trakcie procesu rezerwacji. Bez uszczerbku dla poniższego, będą Państwo widzieć całkowitą cenę przed potwierdzeniem swojej rezerwacji na ostatniej stronie rezerwacji (przed ostatnim ekranem potwierdzenia). Opcje wyświetlania mogą się różnić, lecz ostateczna cena będzie zawsze widoczna na ostatniej stronie formularza rezerwacji (przed ekranem potwierdzenia rezerwacji). Prosimy o weryfikację każdego kroku w ramach rezerwacji na formularzu rezerwacji; można w dowolnym momencie przerwać rezerwację przed ostatnim ekranem potwierdzenia (prosimy o zapoznanie się z dalszą częścią w celu uzyskania informacji o anulowaniu po dokonaniu rezerwacji). Koszty ujęte w stawce są pokazane w Witrynie internetowej (w części z informacjami o obiekcie noclegowym lub przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji) i/lub w e-mailu/voucherze. Śniadanie zazwyczaj nie jest wliczone w cenę, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Opłata hotelowa (Hotel resort fee) oraz inne opłaty obowiązkowe (por. w dalszej części) oraz określone miejscowe podatki miejskie, podatki pobierane od turystów lub podatki hotelowe (occupancy taxes) (w zależności od okoliczności), pobierane bezpośrednio od gości, nie są zwykle ujęte w stawce, chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Prosimy o zweryfikowanie opisu lub regulaminu obiektu noclegowego znajdującego się w Witrynie internetowej. Stawki nigdy nie obejmują żadnego rodzaju ubezpieczenia. Standardowe rezerwacje pokoju hotelowego dotyczą pojedynczego lub podwójnego obłożenia, dodatkowe łóżka wiążą się z dodatkowymi opłatami. Obiekt noclegowy może również odmówić przyjęcia dodatkowych osób, jeśli nie zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem. Niektóre obiekty noclegowe mogą doliczać tzw. dodatkową, ale obowiązkową „opłatę hotelową” (lub podobną) za korzystanie z określonych usług. Opłata hotelowa zwykle nie jest wliczona w cenę, ale będzie wspomniana w opisie obiektu noclegowego w Witrynie internetowej. Obiekt noclegowy może również bezpośrednio obciążać Państwa dodatkowymi opłatami za zużycie energii, obsługę bagażu, doręczenie prasy, posiadanie sejfu w pokoju, opłatami turystycznymi lub za sprzątanie. Praktyka dodawania dodatkowych opłat hotelowych jest poza kontrolą firmy Apex i występuje na określonych rynkach, w tym na Albańskim. Ponadto oczywiste jest, że opcjonalne opłaty towarzyszące oraz za konsumpcję prawie nigdy nie są wliczane, na przykład: opłaty za parking, korzystanie z minibaru, obsługi do pokoju, jedzenie i napoje, uroczyste kolacje, wypożyczanie filmów, Internet, itd. W okresach wzmożonego ruchu turystycznego, w niektórych Hotelach podawana jest obowiązkowa uroczysta kolacja (np. w Nowy Rok, Boże Narodzenie, Chiński Nowy Rok, itp...). Nie jest ona wliczona w stawkę za pokój, ale będzie widoczna na formularzu rezerwacyjnym. Prosimy o sprawdzenie „Informacji o Hotelu”, „Warunków rezerwacji”, „Regulaminu anulowania rezerwacji” lub podobnych sformułowań w Witrynie internetowej. W przypadku wątpliwości co do uwzględnienia w stawce, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

W niektórych obiektach noclegowych do ceny za pokój doliczana jest obowiązkowa opłata za transport hotelowy lub transfer – na żądanie obiektu noclegowego lub w ramach wybieranej przez Państwa opcji, o ile jest ona dostępna.. Informujemy, że firma Apex  nie zapewnia żadnego transportu do obiektu noclegowego, za ofertę transportu i jego zorganizowanie odpowiada obiekt noclegowy bądź departament transportu firmy Apex jeżeli ustalono wcześniej. Apex  nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, częstotliwość lub poziom usług transportowych zewnętrznych firm. W niektórych jurysdykcjach obiekty noclegowe są również objęte wymogiem bezpośredniego pobierania lokalnego podatku od łóżka lub podatku miejskiego od gości. Władze państwowe okazjonalnie nakładają dodatkowe podatki i mogą prosić obiekty noclegowe o pobieranie ich w sposób bezpośredni. Takie opłaty, o ile obowiązują, będą płatne przez Państwa w obiekcie noclegowym bezpośrednio w recepcji. Prosimy skontaktować się z danym obiektem lub Działem Obsługi Klienta, by dowiedzieć się, jakie opłaty dodatkowe są lub nie są wliczone w cenę.

C. Dopłaty za Usługi dodatkowe

Informujemy, że wszystkie ceny Usług dodatkowych podane w Witrynie zostały ustalone przez Firmy partnerskie, o ile nie stwierdzono inaczej. Prosimy o zapoznanie się ze stosownymi warunkami korzystania z usług Firmy partnerskiej, celem sprawdzenia, czy dla Państwa rezerwacji nie obowiązują dodatkowe opłaty (np. podatek lotniskowy).

D. Przeliczanie walut

Stawki za zakwaterowanie lub Usługi dodatkowe podawane w walucie Euro. Waluta i kwota, jaką widzą Państwo na ostatniej stronie rezerwacji jest kwotą, jaką serwis Apex obciążą Państwa kartę kredytową. Mogą Państwo otrzymać opcję naliczenia takiej kwoty w walucie Państwa karty kredytowej jeżeli różni się od wybranej waluty.. Prosimy zwracać uwagę na pola formularza rezerwacji przed dokonaniem potwierdzenia.

O obciążeniach z tytułu podatków i opłat

W związku z obsługą Państwa transakcji hotelowej, obciążenie Państwa karty kredytowej może obejmować opłatę z tytułu podatków i opłat („Podatki i opłaty”) o ile nie podano inaczej. W związku z rezerwacjami noclegów, obciążenie to uwzględnia szacowaną zaliczkę, którą Spółki Apex  uiszczają w obiekcie noclegowym w związku z Państwa rezerwacją, z tytułu podatków, jakim podlega obiekt noclegowy, z uwzględnieniem, między innymi, podatku od sprzedaży i wykorzystania, podatku hotelowego, podatku od pokoju, podatku akcyzowego, podatku VAT i/lub innych podobnych podatków. W określonych lokalizacjach kwota podatku może również obejmować opłaty za usługi nałożone przez rząd lub inne opłaty, których nie uiszcza się bezpośrednio urzędom podatkowym, ale zgodnie z wymogami prawa są pobierane przez obiekt noclegowy. Kwota płatna w obiekcie noclegowym w związku z Państwa rezerwacją z tytułu podatków może różnić się od szacowanej przez Spółki Apex kwoty, którą jest zawarta w Państwa obciążeniu. Saldo obciążenia z tytułu Podatków i opłat, o ile występuje, stanowi opłatę, którą Spółki Apex zatrzymują, jako część wynagrodzenia z tytułu naszych usług oraz na pokrycie kosztów Państwa rezerwacji, w tym, między innymi, kosztów obsługi klienta. Jeśli saldo jest ujemne, Spółki Apex pokrywają różnicę. Obciążenie z tytułu podatków i opłat różni się w zależności od ilości czynników, z uwzględnieniem, między innymi, kwoty, jaką Spółki Apex płacą obiektowi noclegowemu, w którym Państwo się zatrzymają, a może przy tym obejmować zysk, który Spółki Apex zatrzymują.

Z wyjątkiem tego, co opisano w dalszej części, Spółki Apex nie pobierają i nie odprowadzają podatków do właściwych urzędów podatkowych. Nasi dostawcy hotelowi, jako sprzedający, wliczają wszystkie obowiązujące podatki do kwoty nam naliczanej, a Spółki Apex uiszczają te kwoty bezpośrednio sprzedającym. Spółki Apex  nie są współsprzedającymi powiązanymi ze sprzedającymi, u których zamawiają lub rezerwują podróż klienta. Obowiązek opodatkowania oraz odpowiednia stawka podatkowa, jak również rodzaj obowiązujących podatków różnią się znacznie, w zależności od lokalizacji.

W przypadku transakcji obejmujących obiekty noclegowe zlokalizowane w określonych jurysdykcjach, obciążenie Państwa karty kredytowej z tytułu podatków i opłat obejmuje płatność podatku, który Spółki Apex są zobowiązane pobrać i odprowadzić do danej jurysdykcji, w ramach podatku od wynagrodzenia za usługi Spółek Apex.

W przypadku obiektów noclegowych, w których płacą Państwo na miejscu, cena może obejmować lub nie podatki i usługi. Prosimy sprawdzić warunki rezerwacji oraz mail potwierdzający lub dowód wpłaty lub skontaktować się z działem Obsługi Klienta.

Jak wspomniano powyżej, w określonych lokalizacjach pobiera się podatki miejskie, od łóżka, od turystów, podatek hotelowy (occupancy) lub ich odpowiedniki, które muszą być pobierane przez obiekty noclegowe.

W związku z Usługami dodatkowymi, wyliczenie odnośnych podatków i opłat zostanie przedstawione w warunkach korzystania z usług Firmy partnerskiej.

4. Prywatność

Szanujemy Państwa prywatność. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji.

5. Płatność - Karta kredytowa - „Zarezerwuj teraz, płać później” - Wiek - Oszustwa

W przypadku rezerwacji hotelowych opłacanych z góry za pośrednictwem Spółek Apex, Państwa karta kredytowa będzie obciążana przez Spółki Apex w wysokości pełnej ceny (czasem bez możliwości zwrotu pieniędzy, w zależności od warunków rezerwacji w obiekcie noclegowym, por. w dalszej części tekstu) po dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu lub, w przypadku rezerwacji na zasadzie: „Zarezerwuj teraz, płać później” w określonym momencie w przyszłości, wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację. Jeżeli używana jest opcja „Zarezerwuj teraz, płać później” prosimy o sprawdzenie, czy karta kredytowa jest ważna i może z niej w momencie pobierania płatności w przyszłości zostać pobrana odpowiednia kwota. Jeżeli karta kredytowa nie może zostać z jakiegokolwiek powodu obciążona, rezerwacja zostanie anulowana, chyba, że istnieje możliwość zapewnienia, że płatność zostanie przeprowadzona w terminie. Prosimy o dokładne sprawdzenie szczegółów rezerwacji pod kątem wszystkich warunków przed dokonaniem jakiejkolwiek rezerwacji. Spółki Apex zajmą się zwrotem pieniędzy, jeśli będzie to miało zastosowanie, w stosownych ramach czasowych. W przypadku określonych obiektów noclegowych Spółki Apex nie obciążą Państwa karty kredytowej, gdyż będą Państwo płacić za pobyt bezpośrednio w obiekcie (płatność z dołu). Niemniej jednak w takich przypadkach firma Spółka Apex może dokonywać wstępnej autoryzacji Państwa karty i obciążyć ją kaucją lub kwotą w wysokości pełnej ceny rezerwacji z góry. Pragniemy przypomnieć, że Państwa bank może nakładać dodatkowe opłaty od transakcji, na co Spółki Apex nie mają wpływu.

Niektórzy wydawcy kart kredytowych pobierają od banków opłatę manipulacyjną przy realizowaniu „transakcji zagranicznych”. Przy dokonywaniu transakcji kartą, jeśli bank odbiorcy znajduje się w innym kraju niż kraj banku, który wydał Państwa kartę, może zostać pobrana opłata ISA (z ang. International Service Assessment) przy płatnościach zagranicznych, opłata za transakcję transgraniczną lub inna podobna opłata. Bank, który wydał Państwa kartę może choć nie musi przerzucać tę opłatę na Państwa (użytkownika karty). Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie prosimy o kontakt z wydawca karty, gdyż są one poza kontrolą Spółek Apex.

W przypadku oszustwa związanego z kartą kredytową lub nieuprawnionego użycia Państwa karty kredytowej przez osoby trzecie, powinni się Państwo skontaktować ze swoim bankiem lub jednostką wystawiającą kartę, bezzwłocznie po stwierdzeniu nieuprawnionego użycia. W przypadku podejrzenia dokonania nieuprawnionej lub nieuczciwej autoryzacji za pośrednictwem serwisu Apex, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym zespołem Obsługi Klienta.

W celu dokonania rezerwacji trzeba mieć ukończone 18 lat (lub osiągnąć pełnoletniość w krajach i regionach, w których wiek ten jest wyższy niż 18 lat) oraz posiadać pełną zdolność prawną do zawierania transakcji (lub posiadać upoważnienie od swojego opiekuna prawnego). Oświadczają Państwo, że karta kredytowa lub debetowa, z której Państwo korzystają, stanowi Państwa własność lub że są Państwo upoważnieni do dokonania rezerwacji za pomocą tej karty oraz że znajdują się na niej środki wystarczające na pokrycie kosztów transakcji. Przyjmują Państwo odpowiedzialność prawną za wszystkie transakcje dokonywane w swoim imieniu lub na swój rachunek.

Oświadczają Państwo, że informacje szczegółowe podane w trakcie dokonywania rezerwacji są w pełni poprawne. Spółki Apex zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania określonych kart kredytowych. Apex  może, według własnego uznania, dodawać lub usuwać inne metody płatności.

Dysponujemy rygorystycznymi mechanizmami wykrywania oszustw i prewencji. W określonych przypadkach możemy poprosić o informacje dodatkowe lub weryfikację celem dokonania walidacji i potwierdzenia rezerwacji, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w Witrynie internetowej. Z Państwa karty może również zostać pobrana drobna opłata lub wykonana autoryzacja wstępna z tytułu weryfikacji, także w przypadku korzystania z opcji „Zarezerwuj teraz, płać później”. Obciążenie salda zostanie dokonane po potwierdzeniu lub, w przypadku opcji „Zarezerwuj teraz, płać później” w terminie płatności w przyszłości (por. komentarz powyżej o możliwości anulowania w przypadku gdy karta nie może być zostać obciążona w tym dniu z jakiegokolwiek powodu). Rezerwacje nie są potwierdzone do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego z voucherem i istnieje możliwość, że obiekt noclegowy może być w pełni zarezerwowany w trakcie sprawdzania wiarygodności, w takim przypadku rezerwacja nie będzie już dostępna. Apex w takich przypadkach nigdy nie będzie ponosić odpowiedzialności. Dodatkowe przekazane informacje będą traktowane zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi w zakresie ochrony prywatności, z wykorzystaniem szyfru do celów transmisji oraz wyspecjalizowanych agentów do celów weryfikacji. Jeśli zdecydują się Państwo nie przekazać dodatkowych informacji lub gdy nie są Państwo usatysfakcjonowani otrzymanymi informacjami, rezerwacja nie będzie zakończona i zostanie w pełni anulowana, a wszelkie kwoty, którymi Państwa obciążono (również opłata z tytułu weryfikacji, w przypadku jej obowiązywania) zostaną zwrócone.

Informacja o nieudanych płatnościach

Płatność na stronie może zakończyć się niepowodzeniem z wielu powodów. W takiej sytuacji Apex zaproponuje alternatywne rozwiązanie, by móc umożliwić realizację rezerwacji. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

6. Warunki rezerwacji, anulowanie, nie pojawienie się w obiekcie, wcześniejsze opuszczenie obiektu i późne wymeldowanie, konkretne zasady dotyczące pobytu, specjalne potrzeby, dodatkowe usługi i produkty w serwisie Apex

Dokonując rezerwacji noclegu za pomocą naszej Witryny przyjmują Państwo i akceptują określone warunki rezerwacji noclegu, z uwzględnieniem regulaminów dotyczących anulowania i niestawienia się w obiekcie noclegowym obowiązujących dla danego zamówienia oraz wszelkich dodatkowych warunków (dostawy) i warunków obiektu noclegowego, które mogą obowiązywać dla Państwa rezerwacji lub w trakcie Państwa pobytu, z uwzględnieniem świadczonych usług i/lub produktów oferowanych przez obiekt noclegowy (z regulaminem świadczenia usług hotelowych można zapoznać się w danym obiekcie). Ogólny regulamin dotyczący zasad anulowania rezerwacji i niestawienia się w obiekcie jest udostępniany w Witrynie internetowej na stronach informacyjnych obiektu lub w „Warunkach rezerwacji” , oraz w e-mailu potwierdzającym i na voucherze. Zgodnie z regulaminem anulowania lub niestawienia się w obiekcie noclegowym, może zostać Państwu naliczona opłata z tytułu anulowania, w niektórych przypadkach za cały okres pobytu lub pierwszą noc. Zalecamy zapoznanie się z regulaminem anulowania lub niestawienia się w obiekcie przed dokonaniem rezerwacji. W przypadku niezameldowania się w obiekcie we właściwym czasie w dniu Państwa rezerwacji i niepowiadomieniu o tym obsługi obiektu, pozostała część Państwa rezerwacji może zostać anulowana, a Państwo mogą nie być uprawnieni do zwrotu pieniędzy, w zależności od regulaminu obiektu, którego to dotyczy. Bez względu na regulamin anulowania rezerwacji w obiekcie, Spółki Apex zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty z tytułu anulowania rezerwacji, informacja o czym widnieć będzie na Witrynie. Prosimy o uważne sprawdzenie informacji szczegółowych dotyczących obiektu noclegowego pod kątem wszelkich warunków przed dokonaniem rezerwacji. Niektóre obiekty naliczają dodatkową opłatę za zbyt wczesne lub zbyt późne wymeldowanie.

Jeśli chcą Państwo przejrzeć, zmienić lub anulować rezerwację, prosimy skorzystać z e-maila z voucherem hotelowym i postąpić według zawartych w nim instrukcji, z wykorzystaniem naszego narzędzia samoobsługowego lub skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

Wiele obiektów posiada określone regulaminy dotyczące dzieci, współpodróżników i/lub osób podróżujących ze zwierzętami. W związku z powyższym zalecamy kontakt z Działem Obsługi Klienta, z obsługą obiektu lub samodzielną weryfikację regulaminu danego obiektu noclegowego.

Potrzeby szczególne: Jeśli mają Państwo jakieś potrzeby szczególne (np. pokój z dostępem dla wózka inwalidzkiego), prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta lub obsługą obiektu i sprawdzenie, czy potrzeby te mogą zostać zaspokojone. Proszę mieć na uwadze, że spełnienie próśb szczególnych jest uzależnione od dostępności i nie może być gwarantowane przez firmę Apex. W zależności od regulaminu obiektu, otrzymają Państwo zwrot kwoty rezerwacji lub będzie ona anulowana lub zmodyfikowana, jeśli nie będzie można zaspokoić potrzeb szczególnych. W przypadku dostępności, spełnienie Państwa prośby zostanie potwierdzone po przybyciu.

7. Prawa własności intelektualnej - Informacja o znakach towarowych

Marka Apex oraz jej pewne lokalne wersje językowe jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Apex . Wykorzystanie w Witrynie internetowej jakiejkolwiek nazwy, znaku towarowego, logotypu, symbolu lub innego własnego oznaczenia lub oznakowania jakiejkolwiek osoby trzeciej lub należących do jakiejkolwiek osoby trzeciej oraz dostępność określonych towarów lub usług danej osoby trzeciej za pośrednictwem Witryny internetowej nie powinno być interpretowane jako rekomendacja lub sponsoring Witryny internetowej przez jakąkolwiek osobę trzecią lub udział danej osoby trzeciej w oferowaniu towarów, usług lub informacji za pośrednictwem Witryny internetowej. Apex  jest właścicielem praw autorskich do Witryny internetowej. Nie można używać własności intelektualnej firmy Apex bez naszej zgody.

Witryna zawiera materiały chronione prawem autorskim, nazwy handlowe oraz inne informacje prawnie zastrzeżone, w tym, między innymi, tekst, oprogramowanie, zdjęcia, grafikę oraz może w przyszłości uwzględniać materiał wideo, grafikę, muzykę i dźwięk. Całość treści Witryny jest chroniona prawem autorskim. My oraz nasi licencjodawcy, jesteśmy właścicielami praw autorskich i/lub prawa do bazy danych w zakresie wyboru, koordynacji, układu i dodawania / wzbogacania treści, jak również do oryginalnych treści. Nie mogą Państwo modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w przesyłaniu lub sprzedaży, jak również tworzyć dzieł pochodnych, ani w żaden sposób eksploatować jakichkolwiek treści, w całości ani w części, z wyjątkiem sytuacji określonych w regulaminie korzystania.

O ile nie zaznaczono inaczej, oprogramowanie potrzebne do świadczenia naszych usług lub dostępne w Witrynie albo wykorzystywane na potrzeby Witryny oraz prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem znaków towarowych, znaków serwisowych, logotypów, projektów, praw autorskich, itp.) w treści i informacji oraz materiale zawartym w Witrynie stanowią własność firmy Apex,  dostawców (w tym obiektów noclegowych) lub usługodawców. Apex nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za materiały chronione prawem autorskim przekazane przez osoby trzecie ani za naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przez takie osoby trzecie.

Mogą Państwo wykorzystywać informacje z Witryny wyłącznie do użytku własnego. Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone na mocy przepisów o prawach autorskich, kopiowanie, redystrybucja, retransmisja, publikowanie ani eksploatacja komercyjna materiałów pobranych ze strony nie jest dozwolona bez naszej wyraźnej zgody oraz zgody właściciela praw autorskich. W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikacji materiału chronionego prawem autorskim, nie wolno dokonywać żadnych zmian lub usuwać informacji na temat autorstwa, opisu znaku towarowego ani oznaczenia prawa autorskiego. Akceptują Państwo fakt, że pobierając materiał chroniony prawem autorskim nie nabywają Państwo żadnych praw własności.

Możemy udostępniać linki hipertekstowe do innych stron internetowych, prowadzanych przez inne osoby. Korzystając z takiego linku, potwierdzają Państwo wyjście z Witryny na własną odpowiedzialność.

Zażalenia dotyczące naruszenia praw autorskich

Jeśli działając w dobrej wierze, uważają Państwo, że materiały udostępniane w ramach świadczonego przez nas hostingu naruszają Państwa prawa autorskie, Państwo lub Państwa przedstawiciel („składający zażalenie”) mogą przesłać nam pisemne powiadomienie zawierające następujące informacje:

1. imię i nazwisko oraz adres składającego zażalenie;

2. w przypadkach, gdy składający zażalenie nie jest właścicielem praw autorskich ani licencjobiorcą z prawem wyłączności, nazwisko / nazwę i adres właściciela praw autorskich lub wyłącznego licencjobiorcy;

3. w przypadku, gdy składający zażalenie nie jest rezydentem Polski, adres odbioru pism sądowych skierowanych do składającego zażalenie musi znajdować się w Polsce;

4. Numer telefonu, numer faksu (jeśli istnieje) oraz adres poczty elektronicznej, pod którym można się kontaktować ze składającym zażalenie;

5. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację dzieła chronionego prawem autorskim, co do którego zarzuca się naruszenie;

6. wystarczającą ilość danych, umożliwiających nam identyfikację i lokalizację kopii elektronicznej, co do której zarzuca się naruszenie, w tym lokalizację kopii elektronicznej online;

7. oświadczenie, że składający zażalenie żąda od nas usunięcia lub dezaktywacji dostępu do kopii elektronicznej;

8. oświadczenie, że składający zażalenie uważa, w dobrej wierze, że kopia elektroniczna narusza prawo autorskie do dzieła /utworu określonego w ww. punkcie 5;

9. oświadczenie, że informacje w powiadomieniu są dokładne;

10. oświadczenie, że składający zażalenie jest (a) właścicielem lub licencjobiorcą z prawem wyłączności praw autorskich do dzieła/utworu określonego w ww. punkcie 5 lub (b) jest uprawniony do występowania w imieniu takiego właściciela lub licencjobiorcy z prawem wyłączności; oraz

11. oświadczenie, że składający zażalenie poddaje się jurysdykcji sądów w Polsce do celów postępowania zgodnie odpowiednimi postanowieniami Ustawy o prawach autorskich.

Powiadomienie musi być podpisane przez wnoszącego roszczenie i przesłane do nas listem poleconym na adres podany w Art. 11, do Działu prawnego - roszczenia z tytułu praw autorskich.

Zapoznamy się z i odpowiemy na wszelkie powiadomienia zgodne z ww. wymogami i obowiązującym prawem.

Przed złożeniem powiadomienia zalecamy konsultację z prawnikiem. Prosimy pamiętać, że mogą Państwo zostać uznani za winnych popełnienia przestępstwa lub ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku złożenia bezpodstawnego roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

8. Opinie - Dalsza korespondencja - Prawa do Treści Użytkownika – Usługi dodatkowe

Poprzez dokonanie rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie potwierdzających wiadomości (email oraz/lub SMS) oraz zaproszenia do wypełnienie naszego formularza oceny ze strony gości, który zostanie Państwu przesłane po zakończeniu Państwa pobytu w obiekcie noclegowym, a następnie jednego lub więcej przypomnień. Wypełnienie formularza jest dobrowolne. Dla jasności, potwierdzenie rezerwacji oraz wiadomości dotyczące recenzji od klienta (e-maile, SMS-y) są częścią transakcji i nie są zaliczane do biuletynów lub wiadomości marketingowych, z których można zrezygnować (więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności). W przypadku korzystania z Usług dodatkowych, Firma partnerska zapewniająca te usługi może poprosić Państwa o ocenę jakości świadczonych Usług dodatkowych. Kompletną opinię od gościa (w tym załączniki, jeśli dotyczy) można załadować bezpośrednio na odpowiednią stronę informacyjną w naszej Witrynie, w jedynym celu jakim jest poinformowanie (przyszłych) klientów o własnej opinii na temat (poziomu) usług i zakwaterowania. Poprzez zamieszczenie opinii i przesłanie dodatkowych treści na przykład w postaci zdjęć przyznają Państwo firmie Apex  pełne, wieczyste, bezpłatne, zbywalne i nieodwołalne prawa do całości treści przekazanej przez użytkownika, w tym Państwa nazwiska/nazwy. Apex zastrzega sobie prawo wykonania tłumaczenia, przeprowadzenia edycji, dostosowania, odmowy lub usunięcia opinii według własnego uznania. Potwierdzają Państwo, że będą przestrzegać Warunków zamieszczania opinii. Ponadto oświadczają i gwarantują Państwo, że (i) są Państwo właścicielami i kontrolują Państwo wszystkie prawa do treści użytkownika, które mogą Państwo zamieszczać albo w inny sposób rozpowszechniać lub do których mają Państwo w innym trybie prawo do ich zamieszczania i rozprowadzania w ramach Witryny lub za jej pomocą; (ii) treść jest poprawna i nie wprowadza w błąd; a także (iii) użytkowanie oraz zamieszczanie lub innego rodzaju przekaz treści nie narusza regulaminu korzystania ani żadnych obowiązujących ustaw i przepisów, a także nie narusza żadnych praw ani nie powoduje jakiegokolwiek uszczerbku żadnej osoby ani podmiotu. Ponadto przyznają Państwo firmie Apex prawo do występowania zgodnie z prawem z roszczeniami wobec osoby lub podmiotu naruszającego prawa Państwa lub firmy Apex do treści poprzez naruszenia regulaminu korzystania. Zobowiązują się Państwo do wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie treści użytkownika, które mogą Państwo przekazywać lub dostarczać.

Treści przekazane przez użytkowników są uznawane za niemające charakteru poufnego i Apex nie ma obowiązku traktowania ich jako informacji prawnie zastrzeżonych. Bez ograniczeń powyższego sformułowania, Apex zastrzega sobie prawo korzystania z treści w sposób, jaki uzna za odpowiedni, z uwzględnieniem, między innymi, usuwania, redagowania, modyfikowania, odrzucania lub odmowy ich publikowania. Apex nie ma obowiązku oferowania Państwu żadnej zapłaty za treści, które Państwo przekazują ani za możliwość dokonywania edycji, usunięcia lub modyfikowania treści w inny sposób z chwilą, gdy już zostały one przekazane firmie Apex. Apex nie ma obowiązku uznania Państwa autorstwa co do treści oraz nie jest zobowiązana do wyegzekwowania jakiejkolwiek formy uznania przez osoby trzecie. Prosimy o zapoznanie się z Polityką firmy Apex zamieszczonymi w Witrynie Internetowej w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

W przypadku ustalenia, że zachowują Państwo prawa osobiste (z uwzględnieniem praw uznania autorstwa lub integralności dzieła) do treści, niniejszym oświadczają Państwo, że (a) nie żądają Państwo, aby jakiekolwiek informacje służące do identyfikacji osobistej były wykorzystywane w związku z treścią lub dowolnymi dziełami pochodnymi lub ich udoskonaleniami albo aktualizacjami; (b) nie mają Państwo zastrzeżeń do publikowania, wykorzystywania, modyfikowania, usuwania i eksploatacji treści przez firmę Apex lub jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy; (c) na zawsze uchylają Państwo i zobowiązują się do niewysuwania roszczeń ani niedochodzenia jakichkolwiek tytułów do wszelkich praw osobistych autora do dowolnej treści oraz (d) na zawsze zwalniają Państwo firmę Apex, jej licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy z jakichkolwiek roszczeń, których mogliby Państwo w innym przypadku dochodzić przeciwko firmie Apex, z tytułu takich praw osobistych.

9. Wskazówki dotyczące podróży - Wymogi wizowe

Chociaż większość podróży kończy się bez żadnych incydentów, wyjazdy do określonych miejsc mogą wiązać się z ryzykiem większym niż w przypadku innych. Zalecamy, aby pasażerowie zapoznali się z wydanymi przez instytucje rządowe zakazami, ostrzeżeniami, ogłoszeniami oraz poradami turystycznymi przed dokonaniem rezerwacji, w szczególności w przypadku wyjazdu za granicę.

Poprzez pokazanie obiektów noclegowych w określonych miejscach, Apex nie oświadcza ani nie gwarantuje, że wyjazdy do tych miejsc są zalecane lub wolne od ryzyka i Apex nigdy nie odpowiada za żadne szkody ani straty, które mogą wynikać z wyjazdu w takie miejsca. W żadnych okolicznościach Apex nie odpowiada za wydarzenia podczas Państwa pobytu w obiekcie noclegowym. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie w odpowiednich poradnikach turystycznych wydanych przez Państwa rząd odnośnie do dowolnego kraju, który Państwo odwiedzacie i podjęcie niezbędnych środków zapobiegawczych. Zalecamy również wykupienie osobistego ubezpieczenia turystycznego.

Apex nie może odpowiadać za żadne straty poniesione w przypadku nieposiadania przez Państwa niezbędnych paszportów, wiz oraz dokumentacji potrzebnej w podróży. Prosimy skontaktować się z odpowiednimi ambasadami, konsulatami i/lub wydziałami wizowymi krajów, które chcecie Państwo odwiedzić. Odpowiadają Państwo za uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów podróży.

Proszę mieć na uwadze, że w pewnych krajach obowiązują surowe zasady i przepisy dotyczące importu ograniczonych lub zakazanych towarów, przedmiotów lub substancji. Może to obejmować, między innymi: alkohol, wyroby tytoniowe, perfumy, narkotyki, lekarstwa, książki, filmy, DVD, materiały rozrywkowe dla dorosłych, produkty spożywcze, rośliny, części zwierząt, itp. Odpowiadają Państwo za sprawdzenie i przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nieprzestrzeganie może prowadzić do surowych kar.

10. Zażalenia

Jeśli chcieliby Państwo złożyć zażalenie na obsługę Apex, można skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Dołożymy wszelkich starań, by Państwu pomóc. Prosimy mieć na uwadze, iż wszelkie zażalenia dotyczące zakwaterowania (polityki, standardy, obsługa, wyposażenie, wystrój, wyżywienie, itd.) powinny być kierowane do obsługi obiektu noclegowego. Apex może pośredniczyć w negocjacjach i pomóc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, ale nie może zagwarantować pozytywnego wyniku tego rodzaju działań. Zażalenia odnośnie Usług dodatkowych podlegają warunkom korzystania z usług Firmy partnerskiej zapewniającej te Usługi dodatkowe.

11. Informacje prawne

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

CAŁOŚĆ TREŚCI, Z UWZGLĘDNIENIEM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I ZWIĄZANEJ Z NIM GRAFIKI ZAWARTEJ LUB DOSTĘPNEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ JEST PAŃSTWU PRZEKAZYWANA W STANIE „TAK JAK JEST” W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. SPÓŁKI APEX NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŻONYCH ANI DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY LUB INFORMACJI, TREŚCI LUB MATERIAŁÓW NA NIEJ ZAWARTYCH ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, SPÓŁKI APEX UCHYLAJĄ WSZELKIE OŚWIADCZENIA, WARUNKI ORAZ GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŻONE, JAK I DOROZUMIANE, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANYCH WARUNKÓW ALBO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB ZADOWALAJĄCEGO, SOLIDNEGO WYSIŁKU, TREŚCI INFORMACYJNYCH, TYTUŁU WŁASNOŚCI, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. SPÓŁKI APEX NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ŻE WITRYNA BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB BEZAWARYJNY LUB NIEPRZERWANY, ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE WITRYNA I/LUB JEJ SERWERY BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW I/LUB INNYCH ELEMENTÓW SZKODLIWYCH. SPÓŁKI APEX NIE GWARANTUJĄ ANI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, PRECYZJI, BEZAWARYJNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB WYSTĘPOWANIA W ODPOWIEDNIM CZASIE DOWOLNEGO MATERIAŁU DOWOLNEGO RODZAJU ZAWARTEGO W WITRYNIE W DOWOLNYM CELU, W TYM OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI, TEKSTU I POWIĄZANYCH TREŚCI GRAFICZNYCH.

SPÓŁKI APEX NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE AWARIE SPOWODOWANE BŁĘDAMI SERWERA, ŹLE SKIEROWANYMI LUB PRZEKIEROWANYMI TRANSMISJAMI, ZERWANYMI POŁĄCZENIAMI Z INTERNETEM, ZAKŁÓCENIAMI W TRANSMISJI LUB ODBIORZE REZERWACJI, JAKIMKOLWIEK WIRUSEM KOMPUTEROWYM LUB INNYMI WADAMI TECHNICZNYM BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ZALEŻĄ ONE OD CZŁOWIEKA CZY MAJĄ CHARAKTER TECHNICZNY.

Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

W DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKI APEX, Z UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDNIO ICH WŁADZ, CZŁONKÓW ZARZĄDU/DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, SPÓŁEK ZALEŻNYCH, SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW, AGENTÓW LUB INNYCH PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W TWORZENIE, SPONSORING, PROMOCJĘ LUB UDOSTĘPNIANIE WITRYNY INTERNETOWEJ I ZAWARTYCH NA NIEJ TREŚCI W INNY SPOSÓB (ZWANYCH ŁĄCZNIE „OBJĘTYMI STRONAMI”), NIE ODPOWIADA WOBEC ŻADNEJ OSOBY ANI PODMIOTU W ZWIĄZKU Z JAKIMIKOLWIEK SZKODAMI / ODSZKODOWANIAMI O CHARAKTERZE BEZPOŚREDNIM, POŚREDNIM, PRZYPADKOWYM, SZCZEGÓLNYM, RETORSYJNYM, WYRÓWNAWCZYM, WTÓRNYM LUB MAJĄCYM CHARAKTER NAWIĄZKI ALBO ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI (W ODPOWIEDNICH SYTUACJACH, SPOWODOWANYCH PRZEZ): (I) STRATĘ PRODUKCYJNĄ, UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ KONTRAKTU, UTRATĘ LUB SZKODĘ ZADANĄ REPUTACJI FIRMY, NIEDOGODNOŚCI, NIEPOKÓJ, STRES, UTRATĘ ROSZCZENIA, ZAKŁÓCENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, UTRATA DANYCH LUB INNYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH; (II) BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ PAŃSTWA, NIEUPRAWNIONE UŻYCIE, FUNKCJONOWANIE LUB BRAK FUNKCJONOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ; (III) NIEUPRAWNIONY DOSTĘP LUB MANIPULACJĘ PAŃSTWA DANYMI OSOBOWYMI LUB PRZEKAZEM; (IV) ŚWIADCZENIE LUB BRAK ŚWIADCZENIA JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, Z UWZGLĘDNIENIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ HOTEL, (CZĘŚCIOWE) ANULOWANIE LUB DOKONANIE REZERWACJI DLA ZBYT WYSOKIEJ LICZBY OSÓB; (V) BŁĘDY LUB NIEDOCIĄGNIĘCIA ZAWARTE NA WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W INFORMACJACH (Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI INFORMACJI (OPISOWYCH) (ZAWIERAJĄCYCH STAWKI, DOSTĘPNOŚĆ I OCENY) HOTELU UDOSTĘPNIONEGO W WITRYNIE INTERNETOWEJ), OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG ORAZ ZWIĄZANEJ Z TYM GRAFIKI UZYSKANEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VI) WSZELKICH TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; (VII) USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK MIENIA, W TYM USZKODZENIA PAŃSTWA KOMPUTERA LUB SYSTEMU KOMPUTEROWEGO SPOWODOWANEGO PRZEZ WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE CZYNNIKI PODCZAS LUB Z POWODU DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB DOWOLNEJ WITRYNY, DO KTÓREJ ZAWIERA ONA HYPERLINKI; LUB (VIII) INNYCH SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, DOWOLNEGO WYKORZYSTANIA, OPÓŹNIENIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB DOWOLNYCH INFORMACJI, PRODUKTÓW LUB USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; LUB (IX) JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA (OSOBISTE), ZGON, USZKODZENIE MIENIA LUB INNE SZKODY, KTÓRYCH POWSTANIE MOŻNA PRZYPISAĆ HOTELOWI (JEGO PRACOWNIKOM, CZŁONKOM ZARZĄDU/ DYREKTOROM, CZŁONKOM WŁADZ, AGENTOM, PRZEDSTAWICIELOM LUB JEDNOSTKOM STOWARZYSZONYM) (X) JAKICHKOLWIEK SZKÓD SPOWODOWANYCH DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDZIE ONO MIAŁO MIEJSCE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNOŚCI PONIESIENIA SZKODY / ODSZKODOWANIA. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OBOWIĄZUJĄ BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY BĘDZIE ONO MIAŁO MIEJSCE NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, BEZWZGLĘDNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI OBJĘTA STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O EWENTUALNOŚCI PONIESIENIA SZKODY / ODSZKODOWANIA. Przypadek siły wyższej stanowi wydarzenie będące poza kontrolą Stron i może obejmować, między innymi, klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne, pożar, awarię nuklearną, impuls elektromagnetyczny, akt terrorystyczny, rozruchy, ataki obejmujące podpalenia, rewoltę, rebelię, wrogie działania zbrojne dowolnego rodzaju, spory pracownicze, lockouty, strajki, niedobory, działania lub ograniczenia rządowe, drobne kradzieże, upadłość, przestój urządzeń, przerwy w działalności lub awarie sieci lub systemów, kryzysy komunikacyjne lub internetowe, kwarantannę, epidemie, pandemie, itp. Nie przyjmuje się odpowiedzialności za wszelkie dodatkowe koszty, błędy / pominięcia, opóźnienia, przekierowania lub czynności jakichkolwiek władz państwowych. Żadna Strona nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek naruszenia ze strony obiektu noclegowego dowolnego warunku lub gwarancji z uwzględnieniem, między innymi, warunków lub dorozumianych gwarancji przydatności do określonego celu lub możliwości sprzedaży, ani żadna Strona nie odpowiada za wszelkie pozostałe niewłaściwe działania obiektu noclegowego (z uwzględnieniem wszelkiej odpowiedzialności deliktowej), w związku z jakimikolwiek produktami i/lub usługami dostępnymi poprzez Witrynę internetową. Apex nie gwarantują ciągłości dostępu bez zakłóceń do Witryny internetowej.

Odpowiedzialność Spółek Apex jest wyłączona albo ograniczona w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie. Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w regulaminie korzystania, zbiorowa odpowiedzialność spółek Apex w żadnym przypadku nie będzie przekraczać mniejszej z poniższych wartości (a) łącznego kosztu Państwa rezerwacji zgodnie z tym, co określono w e-mailu potwierdzającym (bez względu na to, czy będzie dotyczył jednej imprezy czy szeregu imprez powiązanych) lub (b) dwieście pięćdziesiąt dolarów amerykańskich (lub ich równowartości w walucie miejscowej). Zażalenia należy składać możliwie jak najszybciej po zdarzeniu. Zwłoka w złożeniu zażalenia może doprowadzić do jego unieważnienia. Rozpatrywane będą jedynie zażalenia złożone w dobrej wierze.

Pozostałe postanowienia

Spółki Apex w żaden sposób (ani bezpośredni, ani pośredni lub w powiązaniu z dowolną osobą) nie są właścicielami, nie zarządzają, nie eksploatują ani nie kierują obiektami noclegowymi ani pokojami w nich. Obiekty odpowiadają za zapewnianie noclegów oraz przyjmują osoby, które dokonały rezerwacji za pośrednictwem serwisu Apex, jako swoich gości.

Zobowiązują się Państwo do zabezpieczenia i zwolnienia firmy Apex z odpowiedzialności z tytułu dowolnego zobowiązania, szkody lub straty z uwzględnieniem opłat i kosztów prawnych, które spółki Apex mogą ponosić lub ponieść w wyniku jakiegokolwiek działania, braku działania lub zaniechania z Państwa strony. Jeśli korzystają Państwo z Witryny w imieniu osoby trzeciej („Osoba trzecia”), takiej, jak członek rodziny lub towarzysz podróży, odpowiadają Państwo za wszelkie błędy w informacjach przekazywanych w związku z takim korzystaniem. Ponadto muszą Państwo poinformować Osobę trzecią o wszelkich obowiązujących warunkach. Każdy klient korzystający z Witryny internetowej na rzecz lub w imieniu Osoby trzeciej zobowiązuje się do zabezpieczenia każdej ze Spółek Apex i zwolnienia ich z wszelkiej odpowiedzialności, odszkodowań, pozwów oraz roszczeń (w tym kosztów obrony) związanych z niewypełnieniem przez Osobę trzecią albo użytkownika jego obowiązków zgodnie z powyższym opisem.

Przez cały czas obowiązują Państwa prawa i przepisy lokalne. Rzeczy legalne w danych krajach mogą być nielegalne w innych. Należy zasięgać informacji w zakresie obowiązujących ograniczeń. Spółki Apex nie ponoszą odpowiedzialności w przypadkach, gdy obiekt noclegowy odmówi Państwu zameldowania lub zwróci się do Państwa o opuszczenie miejsca z powodów prawnych lub ustawowych.

Dla Państwa wygody Witryna internetowa oraz regulamin korzystania są dostępne w kilku językach i wersjach lokalnych (identyfikowanych, w kilku przypadkach, przez różne nazwy domeny najwyższego poziomu), ale które pierwotnie zostały opracowane w języku angielskim. W przypadku sprzeczności pomiędzy wersją w języku angielskim oraz wersją tłumaczoną, obowiązuje wersja angielska.

Regulamin korzystania uważa się za rozłączny. W przypadku, gdy dowolne postanowienie zostaje uznane za niemożliwe do wyegzekwowania lub nieważne, będzie mimo to realizowane w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie i nie wpływa to na ważność i możliwość egzekwowania wszelkich pozostałych postanowień. Wyłączone postanowienia zostaną zastąpione przez postanowienie oddające w najszerszym możliwy zakresie oryginalne sformułowania i intencję.

Apex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania modyfikacji, zawieszania lub zaprzestania prowadzenia Witryny internetowej i/lub jej dowolnej części, w tym dowolnej usługi lub produktu dostępnego za pośrednictwem Witryny, w dowolnym momencie, z dowolnego powodu za powiadomieniem albo bez powiadomienia. W przypadku zaprzestania prowadzenia Witryny nadal będą Państwo podlegać zobowiązaniom zgodnie z regulaminem korzystania, z uwzględnieniem złożonych przez Państwa gwarancji oraz z tytułu uchyleń odpowiedzialności oraz ograniczeń odpowiedzialności. Ponadto Apex nie będzie odpowiedzialna ani względem Państwa, ani względem dowolnej osoby trzeciej za jakiekolwiek wstrzymanie Państwa dostępu do Witryny. Apex zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uchylenia regulaminu korzystania (lub ich części) w sposób, jaki uzna za stosowny.

Dla uniknięcia wątpliwości regulamin korzystania nie ma zastosowania do komercyjnych stosunków umownych, jakie Spółki Apex mogą posiadać z innymi osobami, w tym, między innymi, obiektami noclegowymi oraz innymi partnerami rynkowymi.

Lokalne faktury podatkowe są wydawane tylko w sytuacji, gdy płatność za rezerwację pobierana jest bezpośrednio w obiekcie. W przypadku rezerwacji opłaconych z wyprzedzeniem (w serwisie Apex), lokalne faktury mogą być wystawione przez Spółki Apex w przypadku rezerwacji w Albanii, gdyż Apex jest rezydentem podatkowym tego kraju, faktury mogą być wystawiane także dla innych miejsc.

Regulamin korzystania oraz świadczenie naszych usług podlegają przepisom prawa Polskiego i są interpretowane według nich, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych Polski, a wszelkie spory wynikające z regulaminu korzystania oraz świadczenia usług przez Spółki Apex będą wnoszone wyłącznie przed sądy w Polsce.

Niewyegzekwowanie przez Spółki Apex  prawa nie skutkuje jego uchyleniem. Nie mogą Państwo dokonywać cesji ani przenosić swoich praw. Możemy wprowadzać zmiany do regulaminu korzystania w dowolnym momencie, poprzez zamieszczenie odpowiedniej wersji w Witrynie internetowej. Najnowsza wersja regulaminu korzystania zastępuje poprzednie wersje.

W razie wszelkich pytań odnośnie apex-turism.pl, usług lub Witryny, lub jeśli chcą Państwo wysłać lub odebrać jakiekolwiek dokumenty, korespondencję, powiadomienia bądź inne wiadomości dotyczące apex-turism.pl,, Witryny lub innych kwestii prosimy o bezpośredni kontakt z Apex-Transport Sh.p.k.

Dodatkowe informacje i pytania

Dziękujemy za odwiedzenie strony Apex w celu dokonania rezerwacji i poszukiwania informacji. Mamy nadzieję, że niniejszy regulamin okazał się pomocny.

 

Dane teleadresowe:

 

APEX-TRANSPORT SH. P. K.

Rruga Gjergj Araniti 134

SARANDE - ALBANIA

NIPT L54705801L

NIP PL9721259833

 

APEX-TRANSPORT SH. P. K. oddział w Polsce Sp. z o.o.

ul. Węglowa 1/3

60-122 Poznań

NIP 2090003947

REGON 363157861

KRS 0000589903