KËRKIM

EMËR
ÇMIM -
QYTETI
STANDARD
 

Di vacanza - Alberghi a Kruja Albania


Dragashi (Sharri) është ngritur në kufirin mes dy vendeve, Opoja dhe Gora. Të dyja këto vende përfaqësojnë dy etnie me gjuhë të ndryshme. Unë isha etnikisht i pastër me shqiptarët dhe me gjuhën e tyre shqipe dhe Gora etnikisht të pastër vetëm goranë, muslimanë boshnjakë, me gjuhët e tyre specifike gorane, boshnjake. Ky qytet është një qendër komunale, e cila shtrihet në jug të Prizrenit, në malet e Sharrit, në një lartësi prej rreth 1050 m. Është e lidhur me Prizrenin me rrugë asfaltuese rreth 37 km. Janë mbi 4000 banorë të përzier shqiptarë dhe goranë. Ky qytet përmendet relativisht vonë si një qendër komunale, dikur që nga viti 1935. Ajo është quajtur Dragashi. Në këtë qendër komunale është e përqendruar administrata e përbashkët e të gjithë komunës, ku shërbimet kryhen nga rreth 50 mijë banorë të kësaj komune. EDUKIMI .- Ka shkollën fillore "Fetah Sylejmani", ku mësimet marrin pjesë edhe Shaina, Xërrxa, Rrenc, Kukajani, Radesha, Lybevisht dhe Leshtan. Shkolla e Mesme "Ruzhdi Berisha" me mbi 9,000 studentë, ku mësimi zhvillohet në gjuhët shqipe dhe boshnjake dhe këtë vit pritet fillimi i ndërtimit të Shkollës së Mesme Profesionale. SHENDETI - Qendra kryesore e Mjekësisë Familjare, me rreth 100 punonjës, gjendet në këtë qendër të komunës, e cila gjendet gjithashtu në shumicën e fshatrave më të mëdhenj në Opoja dhe Gora. KULTURA - Qyteti ka një Dhomë të re të Kulturës, ku poashtu janë në funksion edhe Qendra Rinore, Biblioteka Publike me sallën e leximit dhe zyra kompjuterike për fëmijët. Në Dragash janë vendosur objekte të institucioneve të tjera si Gjykata Komunale, Qendra për Punë Sociale, Zyra e Punësimit, Qendra Zjarrfikëse, Ndërtesa e Policisë së Kosovës dhe disa objekte të tjera. Ndër aktivitetet ekonomike është fabrika e hedhjes së leshit "Remateks" (ish "Sharrteksi"), e cila ka rifilluar punën falë angazhimit të një kompanie turke. Aktualisht, rreth 400 punëtorë janë të punësuar në këtë objekt industrial, me qëllim të rritjes së këtij numri brenda një kohe të shkurtër. INFRASTRUKTURA - Rrugët kryesore janë asfaltuar, Uji i pijshëm është furnizuar nga i gjithë qyteti, nga burimet e ujit të pijshëm nga malet Restelica